Xe lăn điện

Xe lăn điện là gì?

Xe lăn điện là phương tiện hỗ trợ di chuyển cho người khuyết tật, sử dụng động cơ điện thay vì sức tay để điều khiển. Xe lăn điện có hai loại chính: xe lăn điện giá rẻ và xe lăn điện cao cấp.

.
.
.